“ESER-İ MUAZZAM” [*]

-“Büyük Zafer”in 94.yıldönümü münasebetiyle.-

Bugünkü zafer, yalnız bir “İzmir” zaferi değil, milletimizin üç asırdan beri muhtaç bulunduğu bir “eser-i muazzam”dır.

İzmir artık sahib-i meşrû’unun elinde bahtiyâr ve mes’uttur.

335 (1919) senesi Mayıs’ının 15’inci Perşembe günü İzmir’e Yunanlılar hıyanet ve melanetin bayraktarı olarak çıkmışlardı. Üç seneden beri bu ahd için didişen şanlı Türk ordusu, 338 (1922) senesi Eylül’ünün 9’uncu Cumartesi günü bu hıyanet ve melanetin çirkin ve kanlı enkazı Anadolu’nun garp kapısından dışarı attı.

335 (1919) senesi Mayıs’ının 15’inci Perşembe günü İzmir, Anadolu’nun can damarlarının birleştiği sevgili yurda Yunanlılar hıyanet ve melanetin bayraktarı olarak bir belâ gibi çıktılar. Bu belâ hariçte, irili ufaklı arka arkaya dizilmiş bir sürü düşmanın, içeride evâile kadar başımızın üstünde taşıdığımız bir sürü hainin pîş-dârı, vasıta-i mel’aneti, celladı ve kara belâsı idi. Arkadakiler Türk yurdunu tutuşturmak, harap etmek, Türk kütlesini ezmek, imha eylemek için her türlü vesaiti veriyorlardı, ötekiler, tutuşacak, harap olacak, ezilecek, imha edilecek yerleri, vücutları gösteriyor ve kara planı ta kalb-gâhımıza kadar sokmak vesaitini tedarik ediyordu.

Fakat bu mel’anet ve hıyânet mürettipleri, her ikisi de çok gafildi. Biri Türk’ün ne olduğunu henüz anlamamıştı. Diğeri ise ondaki ruh-ı millînin azametini anlayamayacak derecede alçaktı. İşte kâbûs ile geçen bir gece ile şafak arasında Yunanlılar, İzmir’e kan ve ateş ile girdiler. Fakat eğer bu günü görmeyecek derecede akıllarını kaybetmemiş olsalardı, daha o gün karşılarına çıkan manzaradan ders alırlar ve İzmir’den başlayarak ta Sakarya kıyılarına kadar uzayan Yunan mezarlarını hazırlamaktan çekinirlerdi. Çünkü on bin, yirmi bin, otuz bin ve sonraları yüz bin Yunanlıya, arkasında her türlü tahrip ve iğfâl vesaiti, cinâyet ve şenâat kuvveti olmasına rağmen Türk silâhsız eli, müdâfaasız vücudu ile yine müfteris düşmanın üzerine saldırmaktan çekinmedi. Türk’ün kan izi düşmanın denizden çıktığı yerden bilirdi. Şehitlikleri İzmir’den başladı, feverânı şark hudutlarında duyuldu. Tırnakla başlayan mücadele, en nihayet Yunan beyninde patlayan müthiş infilakı doğurdu!

338 (1922) senesi Eylül’ünün dokuzuncu Cumartesi günü, saat on buçukta üç sene dört ay sonra İzmir rıhtımlarında Türk atlarının nalları, halâs müjdesini verir iken hıyânet ve mel’anette kendi çirkin mütefessih enkazı arasında Anadolu’nun garp kapısından kendisini dışarı attı. Onun için kurtulan yalnız İzmir değildir. Türk tarihinin üç asırdır, bir türlü ikmâl fırsatını bulamadığı bir eser-i muazzamdır ki İzmir zaferinden başlayarak bizi tam şekline isâl edecektir.

Ve işte o zaman, hıyânetten, mel’anetten kurtulan Türklük ruhunun aradığı saf muhiti, dimağının tahayyül eylediği yüksek vatanı bulacaktır. İzmir’den sonra Bursa, İstanbul, Edirne ve bu üç kıymetli hedeftir ki bu eser-i muazzamı ikmâl eyleyecek ve Türk vatanına, Türk mefkûresine, Türk gayesine şekl-i namını verecektir. İleri, zaferle ileri, mel’anet ve hıyânet gökten kazılıncaya kadar ileri !..

[*] Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, 18 Muharrem 1341/ 11 Eylül 1338 (1922), No: 605, s.1, sütun:2-5;

http://gazeteler.ankara.edu.tr/dergiler/milli_kutup/1541/1541_6/0112.pdf

METİNDE GEÇEN KELİMELERİN ANLAMLARI
ahd: 1.söz verme. 2.and, yemin. 3. devir, zaman, gün.

bahtiyâr: bahtlı, talihli, mes’ut, mutlu, kutlu.

belâ: gam, keder, musibet, afet, ceza, gayet zor iş, büyük gaile.

cinâyet: adam öldürme veya o derecede ağır sayılan suç.

enkaz: bina yıkıntıları, yıkıntı, moloz.

evâil: ilk vakitler, evvel zamanlar, eski, geçmiş zamanlar, önceler, başlangıçlar.

feverân: kaynama, galeyan etme.

gafil: gaflette bulunan, ilerisini iyi düşünmeyen, dikkatsiz, dalgın, tenbel.

hâin: hıyanet eden, nankörlük eden, hayın.

halâs: kurtulma, kurtuluş.

hıyânet: 1.hayınlık. 2.vefasız, hain. 3.itimadı, güveni kötüye kullanma.

iğfâl: 1.gaflete düşürüp, yanıltıp yanlış bir iş yaptırma.2.aldatma, aldatılma.

ikmâl: 1.kemale erdirme, tamamlama, bitirme. 2.eksiğini doldurma.

isâl: vusul buldurma, buldurulma; varıdrma, vardırılma, ulaştırma, ulaştırılma.

kâbûs: uykuda basan ağırlık, karabasan.

kalb-gâh:1.canevi. 2. ask. ordunun sağ ve sol kanatlarının arası, merkez bölümü.

mefkûre: ülkü, fr. ideal.

mel’anet: mel’unluk, lânete sebep olan, lânet edilmeye değer iş, hareket.

meşrû’: şer’an caiz olan, şeriatın izin verdiği, şeriata, kanuna uygun.

millî: din ve millete ait, milletle ilgili, ulusal.

muazzam: 1.kocaman, koca. 2.ulu, koskoca. 3.mühim, ağır.

müfteris: fırsat bulan, fırsat bilen.

mürettip: tertip eden, nizama, sıraya koyan.

mütefessih: tefessüh etmiş, çürümüş, bozulmuş, kokmuş.

pîş-dâr: önden giden, öne düşen, ön tarafı emniyete alan, tutan, öncü.

şenâat: kötülük, fenalık.

tahayyül: hayale getirme, hayalde canlandırma, canlandırılma, hayale dalma.

tahrip: harap etme, edilme, yıkıp bozma.

zafer: 1.birçok emek neticesinde maksada ulaşma, başarma. 2.düşmanı yenme, üstün gelme.

(KAYNAK: Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 1990.)

Reklamlar

About drkemalkocak

Eğitimci-Bürokrat-Akademisyen olmasına rağmen cehlini bir türlü gideremeyen ama suyu aramaktan yılmayan-Bu su Fuzulî'nin "Su Kasidesi"ndeki sudur... 01.07.1953’te Ankara / Şereflikoçhisar / Sarıyahşi’de doğdu.. Sarıyahşi İlkokulunu ( 1965 - 1966 ), Şereflikoçhisar Ortaokulunu ( 1968 - 1969 ), Ankara Erkek İlköğretmen Okulunu ( 1971 - 1972 )bitirdi. 15.11.1972’de Ankara / Keskin / Karafakılı Köyü İlkokulu Öğretmeni olarak Devlet memurluğuna başladı. Kırıkkale / Yahşihan /Namık Kemal ve Karacaali Köyü ilkokullarında Sınıf Öğretmenliği yaptı. Askerliğini er öğretmen olarak yerine getirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünü ( 27.09.1978 ) bitirdi. 25.03.1982’de Ankara / Namık Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine başladı. Kırıkkale / Hasandede Orhan Demirhan, Kırıkkale Ticaret ve Aydınlıkevler liselerinde Sosyal Bilgiler ( Tarih ) Öğretmenliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan seçme sınavını kazanarak 8 ay süreli İlköğretim Müfettişliği Hizmet içi Eğitim Kursunu tamamlayıp Eskişehir İlköğretim Müfettişliğine atandı. 06.09.1983 - 22.03.1985 tarihleri arasında İlköğretim Müfettişliği görevini yürüttü. Eskişehir İlköğretim Müfettişliğinden Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atandı. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtındaki şube müdürlüğü görevine 22.03.1985’te başladı. İlköğretim Genel Müdürlüğünde Teftiş ve Değerlendirme, Disiplin, Mevzuat, Program ve Yayımlar, Araştırma ve Plânlama şube müdürlükleri görevinde bulundu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana bilim Dalı Tarih Eğitimi Bilim Dalında lisans tamamladı (16.02.1987). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ana bilim Dalında yüksek lisans ( master ) yaptı ( 21.02.1991). Tezi “ Cumhuriyetten Günümüze Tarih Çalışmaları ve Tarih Öğretimi 1923 - 1960 “, tez danışmanı Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA’dır. Girdiği test ve mülakât sınavlarını kazanarak ( 1987 ) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü%2
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı ve , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s